Join Us On Facebook

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΑΡΘ 15) ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Posted by Α.Ο ΛΕΒΑΝΤΕ Σάββατο, Απριλίου 21, 2012, under | No comments

 


1. Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος, συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας -και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού- σχετικό Φ.Α. (σε τέσσερα αντίγραφα), το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα. Υποχρεωτικά στο Φ.Α. πρέπει να γράφονται:

α) Η ημερομηνία, ή ώρα έναρξης και το γήπεδο του αγώνα, όπως έχουν ορισθεί από τη διοργανώτρια.

β) Το πρωτάθλημα το οποίο αφορά ο αγώνας, καθώς και τη διάρκειά του, αν αυτή έχει καθορισθεί μικρότερη από 90΄ λεπτά ή πρόκειται για αγώνα με παράταση.

γ) Ο τίτλος (επωνυμία) των διαγωνιζομένων ομάδων και ποια απ’ αυτές έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

δ) Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του δελτίου αθλητικής ιδιότητας των διαγωνιζομένων-τακτικών και αναπληρωματικών - ποδοσφαιριστών και ο αριθμός της φανέλλας του καθενός, ο οποίος και πρέπει να είναι ο ίδιος από την αρχή μέχρι την λήξη του αγώνα, απαγορευομένης της αλλαγής του στη διάρκειά του.
Επίσης σημειώνεται ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί χρέη αρχηγού σε κάθε ομάδα.
Στον ποδοσφαιριστή που τυχόν δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω υποχρέωση, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω συμμετοχή του στον αγώνα, από το διαιτητή, μέχρι να συμμορφωθεί.
Οι ποδοσφαιριστές που γράφονται στο Φ.Α., τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να φοράνε την αθλητική τους στολή, όταν βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

ε) Το ονοματεπώνυμο του διαιτητή, των βοηθών διαιτητών, του παρατηρητή και του βοηθού παρατηρητή που έχουν ορισθεί, καθώς και του γιατρού του αγώνα.
Ο διαιτητής και οι βοηθοί διαιτητές υποχρεούνται σε ειδική μνεία αναφορικά με τον τρόπο ορισμού τους (π.χ. τακτικός - αναπληρωματικός).

στ) Ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε ή δέχθηκε καθεμιά από τις ομάδες που βεβαιώνεται με τις υπογραφές διαιτητή, βοηθών διαιτητών και αρχηγών των ομάδων.

ζ) Οι τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου και φανέλας των παρατηρηθέντων και αποβληθέντων ποδοσφαιριστών από τον αγώνα και το
παράπτωμα στο οποίο υπέπεσαν) και τις τυχόν παρατηρήσεις του ενός ή και των δύο αρχηγών των ομάδων. Η τυχόν παράλειψη του διαιτητή να σημειώσει στο Φ.Α. το ονοματεπώνυμο ή τον αριθμό δελτίου και φανέλας του παρατηρηθέντος ή αποβληθέντος ποδοσφαιριστή δεν συνεπάγεται ακυρότητα του Φ.Α. ή ακυρότητα της επιβληθείσας απ’ αυτόν πειθαρχικής ποινής ή αδυναμία επιβολής της από το αρμόδιο όργανο, εφόσον με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο αποδεικνύεται η ταυτότητα του αποβληθέντος ή παρατηρηθέντος ποδοσφαιριστή.

Δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. των υποκειμενικών στοιχείων του αποδιδομένου παραπτώματος και ιδίως των πράξεων του άρθρου 27 του ΚΑΠ, για τους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές.
Οι βοηθοί διαιτητές θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση αυτών των παρατηρήσεων.

η) Τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των παραγόντων των διαγωνιζομένων ομάδων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα - σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού- να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο

θ) Μνεία αναφορικά με τον έλεγχο των καταστάσεων υγείας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών των διαγωνιζομένων ομάδων.

ι) Μνεία αναφορικά με την παράδοση από τον παρατηρητή της έκθεσής του στο διαιτητή -ή περί του αντιθέτου- καθώς και υπογραφή του παρατηρητή με την οποία θα επιβεβαιώνει τα ανωτέρω. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ μέχρι και ε΄, καθώς και των περιπτώσεων η΄ και θ΄, πρέπει απαραίτητα να γράφονται πριν από την έναρξη του αγώνα.

ια) Επίσης ο διαιτητής αναγράφει στο Φ.Α. τους ποδοσφαιριστές των ομάδων που κληρώνονται για να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ

ιβ) Μνεία αναφορικά με την ώρα παράδοσης των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή καθώς και την κατάσταση υγείας αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών στο διαιτητή βεβαιουμένη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των ομάδων.


2. Το Φ.Α. πρέπει να συντάσσεται και στην περίπτωση που ο αγώνας ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.


3. Αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να στείλει την ίδια ημέρα που έγινε ο αγώνας στη διοργανώτρια ένα αντίγραφο του Φ.Α. μαζί με την έκθεση του παρατηρητή με συστημένη επιστολή και ένα Φ.Α. στο αρμόδιο όργανο διαιτησίας. Ειδικά για τα πρωταθλήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Εθνικών κατηγοριών ο διαιτητής έχει την υποχρέωση την ίδια ημέρα, να διαβιβάσει στη διοργανώτρια μέσω FAX το Φ.Α. και την έκθεση του παρατηρητή.


4. Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος κάποιας προσθήκης ή διαγραφής, πρέπει απαραίτητα να λαμβάνουν γνώση και να την μονογράφουν οι αρχηγοί των διαγωνιζομένων ομάδων, καθώς και οι βοηθοί διαιτητές διαφορετικά η προσθήκη ή η διαγραφή δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά τα ανωτέρω ο διαιτητής κλείνει το Φ.Α.αναγράφοντας αναλόγως τις φράσεις “ουδεμία άλλη παρατήρηση” ή σε περίπτωση που δεν αναγράφονται παρατηρήσεις “ουδεμία παρατήρηση”.


5. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι όμως, έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Οι λόγοι των διαφωνιών ή των επιφυλάξεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται στο Φ.Α. Σε περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν σ’ αυτή την υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό.
Η κατά τα ανωτέρω υπογραφή (ή η άρνηση υπογραφής) του Φ.Α. επέχει υποχρεωτικά θέση γνωστοποίησης του περιεχομένου του, καθώς και των πραγματικών γεγονότων που αναγράφονται σ’ αυτό, για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.


6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου αναφορικά με το Φ.Α., εφαρμόζονται και στους φιλικούς αγώνες.


7. Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο, συνεπάγεται την παραπομπή του από το Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιουμένης ύστερα από αίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδας από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών με απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου της διοργανώτριας. Στην ιδια ποινή, που επιβάλλεται από το ίδιο όργανο, υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα.


8. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος αγώνα, όσο και για τον πειθαρχικό έλεγχο ποδοσφαιριστών, παραγόντων, προπονητών κ.λπ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Με την επιφύλαξη της παρ. 7β του άρθρου 27 του παρόντος επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, διαιτησίας, αστυνομίας). Ειδικά ως προς τις ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών, σύμφωνα με τους Κανόνες Παιδιάς, αυτές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά μόνο να χρησιμεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των αναγραφομένων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή.


9. Σε περίπτωση που το Φ.Α. που προσκομίζει ο διαιτητής στη διοργανώτρια διαφέρει από το αντίγραφο των ομάδων, η διοργανώτρια διεξάγει έλεγχο. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο διαιτητής προσέθεσε ή διέγραψε λέξεις ή υπογραφές αρχηγών ή βοηθών διαιτητών ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο σε οποιοδήποτε σημείο του Φ.Α. μετά το κλείσιμό του, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο παραβάτης διαιτητής παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή και τιμωρείται με αποκλεισμό έξι (6) μηνών τουλάχιστον μέχρι και οριστική διαγραφή.


10. Ειδικά και προκειμένου για τις ομάδες Α’, Β’, Γ’ Εθνικών κατηγοριών η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα καθορίζεται ως ακολούθως:
Πριν από την έναρξη του αγώνα παραδίδουν στο διαιτητή κατάσταση ποδοσφαιριστών που περιέχει τα στοιχεία τους, είναι θεωρημένη από την Ε.Π.Α.Ε. και το γιατρό της ομάδας ο οποίος σημειώνει την κατά νόμο εξέταση των ποδοσφαιριστών και τη χρονική διάρκεια ισχύος της. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται από την Ε.Π.Α.Ε. στην Ε.Π.Ο. Οι ομάδες επιλέγουν από τη κατάσταση αυτή τους ποδοσφαιριστές που θα αναγραφούν στο Φ.Α. και θα αγωνισθούν ως τακτικοί και αναπληρωματικοί.

11. Πριν απο την έναρξη των αγώνων πρωταθλήματος οι ομάδες της Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν στα αποδυτήρια των διαιτητών συσκευή FAX απο την οποία οι διαιτητές θα αποστέλλουν μετά τη λήξη κάθε αγώνα το Φ.Α. και τις προβλεπόμενες απο τους Κανονισμούς Εκθέσεις στην Ε.Π.Α.Ε. Τυχόν αδικαιολόγητη παράλειψη της υποχρέωσης αυτής των ομάδων, σε κάθε αγώνα, συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο από 600 έως 15.000 ευρώ.
Διαιτητές οι οποίοι δεν θα αποστέλλουν με το FAX τα προαναφερόμενα, θα παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή με απόφαση της διοργανώτριας ή της Πειθαρχικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί FAX στα αποδυτήρια των γηπέδων, οι διαιτητές έχουν την υποχρέωση εντός της ίδιας ημέρας που τελείται ο αγώνας, να αποστέλλουν τα προαναφερόμενα απο οποιοδήποτε άλλο FAX. Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται των αγώνων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Φ.Α. και στην Έκθεση των παρατηρητών. Σε ευρείας όμως εκτάσεως επεισόδια που αναφέρονται στο Φ.Α. ή στις εκθέσεις, η διοργανώτρια δύναται να ζητήσει πρόσθετες εκθέσεις απο τις κατά νόμο αρχές (Αστυνομία κ.λπ.). Κατά την εκδίκαση ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαιοδοτικού οργάνου εφόσον πρόκειται για επεισόδια που επισύρουν αποκλεισμό της έδρας , καλείται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία του, ο παρατηρητής του αγώνα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Archive

Blog Archive